کدوم شهر شاهراه ابریشم شرق رابه غرب پیوند داده؟1تبریز 2 گرگان

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما