پیچیده ترین عضو بدن بعد از مغز کدام عضو است ؟ 1، چشم 2 . ریه 3. کبد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما