مصرف کدام کالای وارداتی قاچاق موجب بیکار شدن افراد بیشتری از جامعه میشه؟1 .پوشاک2 .موبایل

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما