مصرف کدام کالای وارداتی قاچاقموجب بیکار شدن تعداد بیشتریاز افرادجامعه میشه؟1.پوشاک2.موبایل

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما