آیا قطره آهن باعث پوسیدگی دندان میشود ؟ 1-بله 2-خیر

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما